Chorvatsko » Dalmácie » Řeka Zrmanja
Typická krasová řeka v Severní Dalmácii. Není ani příliš dlouhá (64 km), ani mohutná, ale má v některých úsecích bouřlivé vodopády, kaskády, peřeje a je sevřena divokými soutěskami. Je proto vyhledávána milovníky divoké vody. Úžasný kaňon, smaragdová voda, průhledná do několika metrů, nejvyšší vodopád.

Kaňon je někdy označován za jeden z nejpůvabnějších v celé Evropě. Horní tok protéká široký údolím a dále pak kaňonem až do svého ústí. Řeka je splavná pro malé lodě až do Obrovce a vytváří několik stupňů s vodopády (Veliki Buk - 10 m), kaskádami a peřejemi, divoká soutěska tvoří překrásnou scenérii. Nejhezčím a vodáky nejvyužívanějším úsekem je z městečka Ervenik až k přehradě Muškovci, s četnými peřejemi a vodopády. Pro sjezd na raftech se doporučuje doprovod místního zkušeného skippera. Jedinečný je i její závěr, ústí do Novigradského moře.
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Zrmanja Zrmanja
Řeka Zrmanja
Fotografie uživatelů
Zrmana Rio Peko
Most na ostrov VIR
Zrmanja - kaňon řeky
Zrmanja - kaňon řeky